Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8519.06.20197

524-2019 (07 02 01)

Ilmoitusasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 85

Toimialajohtaja Timo Jalonen 12.6.2019:

 

1.

 

 

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019 § 233, ettei se ota käsittelyynsä kasvatus- ja opetuslautakunnan 15.5.2019 pöytäkirjaa eikä ruotsinkielisen jaoston 23.5.2019 pöytäkirjaa.

 

 

2.

 

Kaupunginhallitus päätti 3.6.2019 § 242, ettei se ota käsittelyynsä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston 28.5.2019 pöytäkirjaa.

 

 

3.

 

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019, ettei se ota käsittelyynsä lukio- ja ammattiopetusjaoston 4.6.2019 pöytäkirjaa.

 

 

4.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2019 § 66 myöntää Antony Fredrikssonille pyytämänsä eron kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valita Branko Lammen hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakuntaan Aki Haapasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi päätöksentekopäivästä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

 

5.

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 myöntää vastuuvapauden vuodelta 2018 kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle.

 

 

6.

 

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019, että lautakuntien vuosien 2020 - 2023 käyttötalouden suunnitteluluvut vahvistetaan. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suunnitteluluku on 316.627.000 euroa. Kuluvan vuoden osavuosikatsauksen ennuste on 311.457.000 euroa, johon kasvua on 1,7 %. Tämän vuoden talousarvio on 306.158.019 euroa, johon kasvua on 3,4 %.

 

 

7.

 

 

 

Valtioneuvosto 7.6.2019: Valtioneuvoston sopiman työnjaon mukaan opetusministeri Li Andersson toimii opetus- ja kulttuuriministeriön päällikkönä ja vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta sekä ammatillisesta koulutuksesta.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.