Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta7815.05.20191

6025-2019 (10 03 02)

Lisätilan vuokraaminen ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 78

Palvelualuejohtaja Liliane Kjellman, palvelupäällikkö Hanna Karlsson ja asiakkuuspäällikkö Minna Juselius 8.5.2019:

 

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tilanne on tilantarpeen näkökulmasta erittäin haastava. Varhaiskasvatuksen nykyisillä tilaresursseilla ei ole mahdollista järjestää riittäviä palveluja asiakasperheille. Kunnalliset päiväkotiyksiköt ovat täynnä ja erinäisiä poikkeusjärjestelyjä on tilahaasteiden vuoksi jouduttu tekemään. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus ruotsinkielisestä palvelutarjonnasta on jo niin suuri, että puuttuvat paikat tulisi toteuttaa kunnallisena palveluna.

 

Lakisääteisen varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseksi syksystä 2019 lähtien on ainoaksi mahdollisuudeksi jäänyt lisätilojen hankkiminen ruotsinkielisiin palveluihin.

 

Sivistystoimiala on kartoittanut vaihtoehtoja yhdessä Tilapalvelukeskuksen kanssa. Kaupungin omasta tilakannasta ei löydy ratkaisua tarpeeseen. Tutkittuja ratkaisuvaihtoehtoja on ollut kaksi: tilan vuokraaminen yksityisestä päiväkodista siten, että päiväkodissa toimii niin kunnallinen ryhmä kuin yksityisiä ryhmiä, ja päiväkotitilan vuokraaminen yksityiseltä toimijalta.

 

Yksityinen päiväkoti on tarjonnut kaupungille vuokrattavaksi yhden ryhmätilan päiväkoti­kiinteistöstään Vähä-Heikkilässä. Kyseessä olevaan tilaan voitaisiin sijoittaa yksi lapsiryhmä, enintään 21 lasta. Käytössä oleva tilamäärä olisi 94,5 m2, ja lisäksi yhteiskäytössä olisivat eteisaula ja kuraeteinen. Vuokrasopimus voitaisiin tehdä määräaikaisesti 1.8.2019 - 30.6.2021 ja kuukausivuokra olisi 4 873 €/kk. Tämä summa sisältää kaikki kiinteistön käyttöön liittyvät kulut. Sivistystoimialalle aiheutuva vuokrakustannus tässä vaihtoehdossa on 4 910 €/kk.

 

Hirvensalossa päättyy kesäkuussa yksityisen päiväkodin toiminta ja päiväkotikäyttöön tehty tila tyhjenee. Tilan omistaa yksityinen taho, joka on tarjonnut päiväkotitiloja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle. Kyseessä oleviin tiloihin voitaisiin sijoittaa noin 30 lasta. Käytössä oleva tilamäärä olisi 326 m2 ja kuukausivuokra 3 700 €/kk. Vuokra ei sisällä kiinteistön sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannuksia. Vuokrasopimus olisi määräaikainen 1.8.2019 - 31.7.2021 ja tämän jälkeen toistaiseksi voimassa oleva. Tiloissa aikaisemmin toiminut päiväkotiyritys on rakennuttanut päiväkodin pihan itse. Mikäli tila vuokrataan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön, on päiväkotiyrittäjä valmis myymään pihaan liittyvät kalusteet/varusteet kaupungille. Mikäli Tilapalvelukeskus lunastaa pihaan liittyvät varusteet, tämä kustannus peritään muutostyömaksuna vuokrien yhteydessä kahden vuoden ajan. Pihan uudelleen rakentaminen maksaisi arviolta saman verran, joten toiminnallisesti järkevämpää on lunastaa olemassa olevat varusteet. Sivistys­toimialalle aiheutuva vuokrakustannus tässä vaihtoehdossa on 4 785 €/kk, josta pihan osuus alustavan arvion mukaan on 958 €/kk. Kahden vuoden kuoletusajan jälkeen sivistystoimialalle aiheutuva vuokrakustannus on noin 3 827 €/kk.

 

Hirvensalossa on lisäksi kaupungin yksityiseltä toimijalta vuokraama tila, joka on ollut suomenkielisen varhaiskasvatuksen käytössä. Suomenkielinen varhaiskasvatus luopuu tilasta kesällä 2019, sillä akuutti tilapula alueella on päättynyt Syvälahden monitoimitalon valmistumisen seurauksena. Neliöitä kohteessa on 413 ja kuukausivuokra on 5 816 €/kk. Kyseistä tilaa ei ole suunniteltu päiväkotikäyttöön, ja se on ollut haastava toimintaympäristö suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. Kaupungilla on tilaan määräaikainen vuokrasopimus 31.3.2021 asti. Tila soveltuisi paremmin muuhun kuin päiväkotikäyttöön, ja parhaillaan arvioidaan mm. Wäinö Aaltosen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan väistötilatarpeita vuodenvaihteesta 2019 - 2020 alkaen, noin 1,5 vuodeksi.

 

Valittavasta vaihtoehdosta riippumatta sisäinen vuokra päivitetään toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen palvelualue esittää ratkaisuksi tilahaasteisiinsa päiväkotikäytöstä vapautuvan tilan vuokraamista Hirvensalosta, osoitteessa Riistakatu 10.

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelu osoittaa, että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta hoitopaikkatilanne nykyhetkellä on riittämätön. Lisäksi yksityisen palvelun osuus koko palvelun­tarjonnasta on merkittävästi suurempi kuin kaupunkitasoiseksi suhdeluvuksi asetettu 30 %. Seuraavalle noin kahdeksan vuoden jaksolle ei ennusteta kasvua ruotsinkielisten 0-6 -vuotiaiden määrään, joten lähitulevaisuuden ratkaisuna noin 30 kunnallisen hoitopaikan lisääminen vuokra­tiloissa näyttäytyy tarkoituksenmukaisena ratkaisuna.

 

Jotta lasten sijoitteluun ja henkilökunnan rekrytointiin liittyvissä asioissa voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin, on tärkeää, että tilojen vuokraamiseen liittyvät asiat saataisiin mahdollisimman nopeasti käsiteltyä. Tilat tarvitaan käyttöön 1.8.2019 alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee lisätilan hankinnan, ja mikäli se päättää hyväksyä esitetyn ratkaisun, tekee tilapalvelukeskuksen tilapalvelujohtaja päätöksen tilojen vuokraamisesta.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen tilahaasteisiin esitetyn ratkaisun, jossa 30-paikkainen päiväkotitila hankitaan Hirvensalosta osoitteessa Riistakatu 10. Lautakunta sitoutuu järjestelystä aiheutuviin vuokrakustannuksiin ja esittää tilojen vuokraamista Tilapalvelukeskukselle. Sopimus tehdään kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella ja tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiTilapalvelukeskus
tpvJuselius Minna
tpvKarlsson Hanna
tpvKjellman Liliane