Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta7215.05.20193

524-2019 (07 02 01)

Iltakouluasiat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 72

Toimialajohtaja Timo Jalonen 9.5.2019:

 

1.

 

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on valmistumassa. Tarkoituksena on tuoda asia päätettäväksi ennen lautakunnan kesätaukoa. Asia voi olla lautakunnan käsittelyssä aikaisintaan 5.6.2019.

 

 

 

Asiakkuuspäällikkö Minna Juselius kertoo valmistelutilanteesta.

 

 

2.

 

Lautakunnan puheenjohtaja on pyytänyt selvitystä sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan yhteistyöstä ja sen kehittämisestä.

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt määrärahan Turulle kunta-agentin palkkaamiseksi. Kunta-agentit ovat sivistystoimenjohdon vahvistus vuonna 2019. Tavoitteena on osallistua yhtenäisesti yhdyspintatyöhön sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä tarvitaan turvaamaan lasten ja nuorten oppiminen ja hyvinvointi.

 

Kunta-agentteja on yksi jokaisella yhteistoiminta-alueella (= VIP-verkosto, erva-alue). Lisäksi on yksi yhteinen ruotsinkielinen kunta-agentti. He toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön strategisessa ohjauksessa ja Opetushallituksen koordinoimana alueellisista lähtökohdista käsin.

 

Kunta-agentit kokoavat alueensa kuntien sivistystoimenjohdot yhteistyöhön ja vahvistavat sivistystoimen näkökulmia yhdyspintatyössä sekä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa (LAPE).

 

Alueemme kunta-agentti Sari Välimaa kertoo alueensa tilanteesta.

 

Oheismateriaali 1               Sivistystoimialan ja hyvinvointitoimialan yhteistyö ja sen kehittäminen -esitysmateriaali

 

3.

 

Toimialan hallinnon uudistaminen on siinä vaiheessa, että pääratkaisut voidaan esitellä lautakunnalle.

 

 

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen esittelee hallinnon uudistamista.

 

Oheismateriaali 2               Sivistystoimialan hallinto uudistuu -esitysmateriaali

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee selvitykset tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.