Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6524.04.201911

5005-2019 (05 10 00)

Moision päiväkodin perustaminen 1.8.2019 alkaen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 65

Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja aluepäällikkö Kirsti Yrttiaho 15.4.2019:

 

Yli-Maarian monitoimitalossa sijaitseva viisiryhmäinen Yli-Maarian päiväkoti (n. 100 lasta) aloitti toimintansa tammikuussa 2019. Hallinnollisesti Yli-Maarian päiväkotiin kuuluvat kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 11.4.2018 § 67 mukaisesti myös Moisiossa Halikonkadulla sijaitseva neliryhmäinen päiväkoti (n. 75 lasta) sekä ko. päiväkodin yhteydessä toimiva ulkoiluleikkikoulu ja Virgonkentän leikkipuistotoiminta. Päivähoitoyksikköön kuuluva avoin päiväkoti toimii tällä hetkellä niin ikään Halikonkadulla, mutta tilaelementtipäiväkodin poistumisen myötä avoimen päiväkodin tilaratkaisut tullaan tekemään uudestaan kuluvan kevään aikana. Alun alkaen suunnitelmissa on ollut, että päiväkoti tullaan myöhemmin jakamaan kahdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Tätä varten on jo olemassa erillinen päiväkodin johtajan vakanssi Yli-Maarian päiväkotiin.

 

Toiminnan käynnistyttyä em. kokonaisuus on osoittautunut yhden päiväkodin johtajan hallittavana liian suureksi. Tehtävä onkin aluepäällikön ja palvelualuejohtajan suostumuksella jaettu määräaikaisesti kahteen osaan siten, että Yli-Maarian päiväkoti Kukkamaariankadulla ja avoimen varhaiskasvatuksen toiminnat ovat olleet Moision päivähoitoyksikön johtajan tehtäväkokonaisuutta ja Moision päiväkoti Halikonkadulla on ollut Moision päiväkodin varajohtajan tehtäväkokonaisuutta Yli-Maarian päiväkodin vakanssilla.

 

Määräaikainen järjestely tehtävien jakamisesta kahteen kokonaisuuteen on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi, ja varhaiskasvatuksen näkemyksen mukaan Moision ja Yli-Maarian päiväkodit tulisi erottaa kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi, joissa kummassakin on päiväkodin johtaja. Toinen johtajan virka tulisi laittaa uuden päiväkodin perustamisen jälkeen avoimeen hakuun. Varhaiskasvatuksen suunnitelmien mukaan Moision päiväkodin kokonaisuuteen tulisi muutoksen myötä Halikonkadulla sijaitsevan päiväkodin lisäksi kuulumaan Virgonkentän leikkipuistotoiminta, ulkoiluleikkikoulu ja avoimen päiväkodin toiminta. Yli-Maarian päiväkodin kokonaisuuteen sisältyisi aluksi pelkästään Yli-Maarian monitoimitalossa sijaitseva päiväkoti. Syksyn 2019 aikana on kuitenkin tulossa ajankohtaiseksi kolmiryhmäisen Suotorpankujan päiväkodin (n. 55 lasta) johtajuuden uudelleenjärjestelyt. Ko. päivähoitoyksikköön kuuluu hallinnollisesti myös Perkkiön leikkipuistotoiminta. Uudelleenjärjestelyissä on tarkoitus liittää Suotorpan päivähoitoyksikön kokonaisuus Yli-Maarian päiväkotiin.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustaa Moision päiväkodin 1.8.2019 alkaen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSivistystoimialan hallinto, talous- ja tilapalvelut
tpvSivistystoimialan hallinto, yleishallinto- ja henkilöstöpalvelut
tpvHatakka Satu
tpvKulmala Vesa
tpvMerta Pentti
tpvRantanen Maija-Liisa
tpvTakalo Anne