Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6724.04.201913

3087-2019 (01 01 03)

Kouluikäisten lasten loma-aikojen toiminta Turussa

Tiivistelmä:

Sivistystoimialan aamu- ja iltapäivätoiminta tuottaa hyvinvointitoimialan järjestämää loma-aikojen toimintaa hyvinvointitoimialan päättämille lapsille ja nuorille. Palvelua tuotetaan keskitetysti Luolavuoren koulun yksiköissä päätösten ja huoltajien tarpeiden mukaisesti.

Kasopelk § 67

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja toiminnanohjaaja Sheila Portnoj 4.3.2019:

 

Perusopetuslain 48 b § 4 mom. mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Turun kaupungin sivistystoimiala järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa lain mukaisesti, toiminta alkaa elokuussa lukukauden ensimmäisenä päivänä ja päättyy viikon 22 perjantaina.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäksi sivistystoimiala tuottaa loma-aikojen palvelua hyvinvointitoimialan päättämille lapsille ja nuorille. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto on 29.5.2018 § 25 päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta, jonka mukaan sivistystoimiala tuottaa hyvinvointitoimialan järjestämää loma-aikojen toimintaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta erillisenä kokonaisuutena sen mukaan, mitä hyvinvointitoimiala asiasta erikseen päättää.

 

Hyvinvointitoimialan loma-ajan toiminnan järjestäminen perustuu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:ään ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:ään. Hoitoa voidaan järjestää huoltajien välttämättömän tarpeen mukaan. Välttämätön tarve on lapsen huoltajien opiskelu tai työ koulujen loma-ajalla. Sivistystoimiala tuottaa kyseistä palvelua vain keskitetysti Luolavuoren koulun yksiköissä päätösten ja huoltajien tarpeiden mukaisesti.

 

Sivistystoimiala ei ole tuottanut muuta loma-aikojen toimintaa lukuun ottamatta kahta muuta koulua. Koulujen tiloissa on ollut mahdollista järjestää kesätoimintaa kolmannen sektorin toimesta.

 

Aiemmin Katariinan ja Hannunniitun kouluissa on ollut Turun kaupungin tuottamaa loma-aikojen toimintaa. Toiminnassa on ollut mukana vaihtelevasti yhteensä 10 - 30 lasta. Toiminnan järjestämiselle ei ole lainsäädännöllistä perustaa. Mikäli muuta kuin edellä mainittua hyvinvointitoimialan järjestämää palvelua järjestettäisiin yhdessä tai kahdessa koulussa, tulisi toimintaa tarjota tasapuolisesti kaikille turkulaisille lapsille ja nuorille. Koska toiminnan järjestäminen tässä laajuudessa ei kuulu sivistystoimialan perustehtäviin, kyseistä toimintaa ei sivistystoimialalla jatkossa tulla järjestämään, vaan sivistystoimiala tuottaa jatkossa loma-aikojen toimintaa vain Luolavuoren koulun yksiköissä sen mukaan, mitä hyvinvointitoimiala lapsikohtaisesti päättää.

 

Edellä esitelty tilanne johtanee siihen, että koulujen loma-aikoina henkilökunnan tarve vähenee. Henkilökunnalta, jota asia koskee, kysytään hyvissä ajoin halukkuutta työskennellä joko tässä kyseessä olevassa loma-aikojen toiminnassa tai jossain muussa Turun kaupungin tuottamassa palvelussa, esimerkiksi hyvinvointitoimialan palveluissa, varhaiskasvatuksessa tai nuorisopalveluissa. Henkilökunnan on mahdollista käyttää myös palkattomia vapaita vuosilomien lisäksi.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös asiassa tehtiin äänin 5 - 6, 2 poissa. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Koivusalon Aallon kannattamana tekemän palautusehdotuksen puolesta äänestivät Fredriksson, Oksanen, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck ja Laukkanen. Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Ronkainen ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

palKulmala Vesa
palPortnoj Sheila