Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6124.04.20197

4727-2019 (12 00 01)

Lukuvuoden 2020 - 2021 toiminta-ajat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 61

Toimialajohtaja Timo Jalonen 16.4.2019:

 

Perusopetuslain 23 §:ssä todetaan, että lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Perusopetusasetuksen 7 §:ssä määrätään, että lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä.

 

Sivistystoimialalla laadittiin kaksi ehdotusta lukuvuoden 2020 - 2021 työpäivistä (189 työpäivää)

 

Syysloma 2 päivää:

 

Syyslukukausi

ma 17.8. - la 19.12.2020 (89 työpäivää)

 

Syysloma to 15.10. - su 18.10.2020

 

Kevätlukukausi

to 7.1. - la 5.6.2021 (100 työpäivää)

 

Talviloma ma 22.2. - su 28.2.2021

 

Syysloma viikko:

 

Syyslukukausi

ke 12.8. - la 19.12.2020 (89 työpäivää)

 

Syysloma ma 12.10. - su 18.10.2020

 

Kevätlukukausi

to 7.1. - la 5.6.2021 (100 työpäivää)

 

Talviloma ma 22.2. - su 28.2.2021

 

Vuosi sitten järjestettiin kysely, jossa saatu asiakaspalaute jakautui tasan peruskoulujen lyhyen ja pitkän syysloman välillä. Enemmistö varsinaissuomalaisista sivistysjohtajista on pitkän syysloman kannalla. Myös toisen asteen oppilaitoksissa toivotaan viikon syyslomaa. Lisäksi Turun kaupungin joukkoliikenne kannattaa järjestelyä, jossa oppilaitosten työajat olisivat mahdollisimman yhtenevät koko Turun seudulla. Edellä olevat seikat puoltavat ainakin tällä kertaa pidempää syyslomaa.

 

Lukuvuoden 2020 - 2021 työajat esi- ja perusopetuksessa sekä päivälukioissa olisivat siis seuraavat:

 

Syyslukukausi

ke 12.8. - la 19.12.2020 (89 työpäivää)

 

Syysloma ma 12.10. - su 18.10.2020

 

Kevätlukukausi

to 7.1. - la 5.6.2021 (100 työpäivää)

 

Talviloma ma 22.2. - su 28.2.2021

 

Esiopetus päättyy syyskauden osalta perjantaina 18.12.2020 ja kevätkausi maanantaina 31.5.2021.

 

Turun ammatti-instituutissa noudatetaan soveltuvin osin edellä olevia työaikoja. Rehtori päättää iltalukion ja työväenopistojen lukuvuoden aloittamisesta ja päättämisestä. Kukin palvelualuejohtaja voi tehdä päätöksen yksittäisen työpäivän muuttamisesta, mikäli sillä edistetään esimerkiksi kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää työajoista lukuvuonna 2020 - 2021 edellä esitetyn mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristötoimiala, seudullinen joukkoliikenne
tiedSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
tiedSivistystoimiala, lukiokoulutus
tiedSivistystoimiala, perusopetus
tiedSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tiedSivistystoimialan hallinto, suunnittelu- ja kehittämispalvelut
tiedSivistystoimialan hallinto, talous- ja tilapalvelut
tiedSivistystoimialan hallinto, yleishallinto- ja henkilöstöpalvelut
tiedSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvHatakka Satu
tpvHeikkonen Esko
tpvImmonen Hannu
tpvJalonen Timo
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
tpvLehtinen Päivi
tpvMerta Pentti
tiedParantainen Anu
tpvRantanen Maija-Liisa
tpvTuominen Tommi