Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.03.2019 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon, Kukkamaariankatu 44

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
33 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
34 § Pöytäkirjan tarkastus
35 § Iltakouluasiat
36 § Viinamäenkadun päiväkodin lyhytaikainen väistötilaratkaisu
37 § Lausunto Sofiankadun uuden päiväkotihankkeen jatkovalmistelusta
38 § Turun Lyseon koulukiinteistön muutostöitä koskevan päivitetyn hankekuvauksen hyväksyminen
39 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. siirrettävien koulutilojen hankintaa koskevaan aloitteeseen
40 § Varhaiskasvatuksen palvelualueesta vastaavan palvelualuejohtajan valinta 1.8.2019 lukien
41 § Vuoden 2019 investointisuunnitelman tarkistaminen
42 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
43 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
44 § Ilmoitusasiat
45 § Valtuutettu Jaakko Lindforsin ym. aloite kyselyn järjestämisestä liittyen kasvatuksen ja koulutuksen työpäivien aloitusaikoihin

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon