Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta4113.03.20199

7961-2018 (00 01 02)

Vuoden 2019 investointisuunnitelman tarkistaminen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 41

Talouspäällikkö Anne Takalo ja hankintasuunnittelija Taina Willman-Lynderup 7.3.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 12.9.2018 § 159 osaltaan hyväksynyt investointisuunnitelman vuodelle 2019 osana talousarvioehdotustaan kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lautakunnan ehdotuksen marraskuussa 2018, ja siihen ei ollut tullut muutoksia syksyn talousarviokäsittelyssä.

 

Liite 1                                  Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä investointisuunnitelma kohdekohtaisine määrärahoineen vuodelle 2019 (salassa pidettävä; JulkL 6 § 3 kohta)

 

Vuoden 2019 aikana on kuitenkin tullut muutoksia, jotka vaikuttavat näihin kiinteistöihin liittyviin kalustamis- ym. tarpeisiin, jotka ovat toimialan omassa budjetissa.

 

Muuttuneet kohteet:

 

Ruiskadun päiväkoti 2019, ei toteudu

 

Viinamäen päiväkoti 2019, valmistuu vasta 2020, siirtyy väliaikaisesti väistötiloihin

 

Kastun päiväkoti 2019, valmistuminen viivästyi, ensikertainen varustelu siirtyi vuodesta 2018 vuoteen 2019

Turun Lyseon koulu 2019, peruskorjaus siirtyy vuoteen 2020

Lausteen koulun liikuntasali 2019, suljettu käytöstä tammikuussa 2019

 

Lausteen koulun ruokalan uusiminen 2019, rakennuksen käyttöä ei voida jatkaa kevätlukukauden jälkeen

 

Ammatti-instituutti/ Ruiskatu 2019, Kellonsoittajankadun toiminta siirtyy Ruiskadulle vasta 2020

 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen ilmenneet uudet tarpeet:

 

Viinamäen päiväkodin väistötilaratkaisu

Koukkarinkadun päiväkodin siirtyminen väistötiloihin

Kastun päiväkodin ensikertainen varustelu

Lausteen koulun siirtyminen väistötiloihin

Kerttulin lukion monitoimiareenan rakentaminen

 

Arvioitujen lisäystarpeiden jälkeen talousarvion kasvatus- ja opetuslautakunnan investointien kokonaissummasta 2.466.000 euroa olisi säästymässä vielä 342.000 euroa. Olisi kuitenkin syytä siirtää nämä eurot loppuvuoden yllättäviä tarpeita varten ennalta kohdistamattomiin kohteisiin, joita toimialalla saattaa ilmetä vuoden 2019 aikana.

 

Liite 2                                  Esitys investointisuunnitelman tarkennukseksi 2019 (salassa pidettävä; JulkL 6 § 3 kohta)

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tarkistaa vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelman kohdekohtaisia määrärahoja edellä esitetyn mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvTakalo Anne
tpvWillman-Lynderup Taina


Liitteet:

Kasopelk § 41
Liite 1:Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä investointisuunnitelma kohdekohtaisine määrärahoineen vuodelle 2019 (salassa pidettävä; JulkL 6 § 3 kohta)
Liite 2:Esitys investointisuunnitelman tarkennukseksi 2019 (salassa pidettävä; JulkL 6 § 3 kohta)