Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3813.03.20196

8714-2017 (642)

Turun Lyseon koulukiinteistön muutostöitä koskevan päivitetyn hankekuvauksen hyväksyminen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 38

Tilacontroller Minna Juselius 7.3.2019:

 

Lyseon koulun käyttäjät ovat osittain muuttuneet syksyllä 2018. Tehtyjen kouluverkkopäätösten mukaan Luostarivuoren lukion kanssa yhdistynyt Lyseon lukio muutti pois Lyseon koulutalosta kesällä 2018. Vapautuvat tilat tulivat perusopetuksen käyttöön. Lukion poismuuton myötä Lyseon kiinteistöön katsottiin tarvittavan pieniä muutostöitä, jotta tilat soveltuvat paremmin alakouluikäisille käyttäjille. Tarvittavista muutostöistä laadittiin hankekuvaus, jonka mukaiset muutokset oli määrä toteuttaa kesällä 2018. Muutostöitä ei kuitenkaan voitu toteuttaa, sillä kilpailutuksessa ei saatu yhtään rakennusurakkatarjousta. Urakkaa päätettiin siirtää kesään 2019.

 

Tällä välin nousi esiin tarve esiopetuksen sijoittamisesta Lyseon koulun tiloihin. Tämä oli mukana tarkastelussa alkuperäisessä hankekuvauksessa, mutta tällöin katsottiin, että esiopetuksen ryhmät eivät mahdu Lyseon tiloihin. Sittemmin koulutalossa on tehty tilakartoitusta, jonka myötä on noussut esiin vajaakäyttöä erityisesti auditorion ja kirjaston tiloissa. Näin ollen päätettiin tarkastella uudelleen esiopetuksen sijoitusta rakennukseen ja sopiva ratkaisu löytyi juuri auditorion ja kirjaston tiloista. Tilat edellyttävät muutostöitä palvellakseen esiopetusta.

 

Tilapalvelukeskus on yhteistyössä sivistystoimialan ja kaupunkiympäristötoimialan kanssa laatinut päivityksen Lyseon koulutalon muutostöitä käsittelevään hankekuvaukseen.

 

Liite 1                                  Päivitetty hankekuvaus Lyseon koulutalon muutostöistä

 

Päivitetyn hankekuvauksen mukaan kaikki aikaisemmin suunnitellut muutokset (mm. luokkatilojen uudelleen jakoja, pintojen uusimisia, akustoinnin parannus) on edelleen määrä tehdä. Lisäksi esitetään esiopetuksen sijoittamisen mahdollistavia muutostöitä.

 

Kustannusarvio kaikille muutostöille yhteensä on 680 000 € (alv 0 %). Tästä 331 000 € kohdistuu esiopetuksen tilojen muutoksiin ja 349 000 € muihin tiloihin. Sivistystoimialalle kohdistuva muutostyömaksu on arviolta 4 144,35 €/kk, joka lisätään kohteen kuukausivuokraan. Muutostyömaksua maksetaan kahdeksan vuoden ajan. Lopullinen kohteen sisäiseen vuokraan lisättävä muutostyömaksu määritetään toteutuneiden hankekustannusten pohjalta.

 

Hankekuvauksessa esitetään, että akustiikan parantamiseen liittyvät korjaukset tehdään vuoden 2019 aikana ja kaikki muut työt vuoden 2020 aikana. Muutostyöt on tarkoitus rahoittaa ns. pienet investoinnit -ohjelman kautta.

 

Hankekuvauksen hyväksyy käyttäjätoimialan lautakunta, jonka jälkeen hankkeen toteutus siirtyy kaupunkiympäristötoimialalle.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 7.3.2019:

 

Sivistystoimiala on ollut aktiivisesti mukana Lyseon koulurakennuksen muutostöiden suunnittelussa. Koska pidemmän aikaa on ollut tavoitteena esiopetuksen hyvä yhteistyö peruskoulun alaluokkien kanssa, on ajatus siitä, että myös Runosmäessä toiminta saadaan koulurakennuksen yhteyteen, kannatettava.

 

Koulun auditorio on vähäisellä käytöllä ja siinä on runsaasti neliöitä ja kuutioita, joita toimiala ei voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Rakennuksen tilankäyttö tehostuu muutoksen seurauksena merkittävästi.

 

Osa rakennukseen kohdistuvista muutostoimenpiteistä liittyy siihen, että lukiotoiminta päättyi rakennuksessa 2018.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan päivitetyn hankekuvauksen ja sitoutuu muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTilapalvelukeskus
tiedJuselius Minna


Liitteet:

Kasopelk § 38
Liite 1:Päivitetty hankekuvaus Lyseon koulutalon muutostöistä