Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2213.02.20194

1669-2019 (02 05 00)

Oppisopimuskoulutuksen rahoitus vuonna 2019

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää oppisopimuskoulutukseen hankittavan tietopuolisen koulutuksen hinnoista ja koulutuskorvauksista.

Kasopelk § 22

Palvelualuejohtaja Hannu Immonen 4.2.2019:

 

Oppisopimuskoulutuksen kokonaiskustannukset jakaantuvat seuraavasti:

 

1. Tietopuolinen koulutus (sisältäen ohjauksen ja näytön)

 

Pääosa kustannuksista syntyy opettajien palkkakuluista sekä tila- ja laitekuluista.

 

2. Opintososiaaliset edut opiskelijalle (päiväraha, perheavustus, majoituskorvaus sekä matkakorvaus)

 

Työnantajaa ei ole velvoitettu palkanmaksuun koulupäivien ajalta. Mikäli työnantaja ei maksa opiskelijalle palkkaa koulupäiviltä, tältä ajalta oppisopimustoimisto maksaa yllämainitut lakisääteiset opintososiaaliset edut.

 

3. Koulutuskorvaus työnantajalle

 

Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

 

4. Hallintokulut

 

Hallintokulut pitävät sisällään oppisopimustoimiston palkkakulut, vuokrat ym.

 

Oppilaitoksista hankittavan tietopuolisen koulutuksen osuus on suurin kustannuserä. Tällä hetkellä tietopuolisesta koulutuksesta saadaan hankittua puolet Turun ammatti-instituutista tai Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta. Näiden molempien kouluttajien osalta tietopuoliseen koulutukseen tullaan resursoimaan perustutkintokoulutuksessa keskimäärin 3 200 €/vuosi ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta keskimäärin 2 700 €/vuosi.

 

Vuonna 2019 tietopuolisen koulutuksen hankintahinnasta 20 % maksetaan oppilaitokselle tulospalkkiona tutkinnon suorittamisesta. Edellisenä vuonna tulospalkkion osuus oli noin 10 %.

 

Asiakkaalle, työssä oppijalle ja hänen työnantajalleen halutaan jo ennen oppisopimuksen solmimista ja koulutuspäätöksen tekoa tarjota selkeä tieto siitä, mitä edellytyksiä, kustannuksia ja tukia oppisopimuskoulutus tuo tullessaan. Siten oppisopimustoimisto sitoutuu tiettyihin etukäteen määrättyihin työnantajille tuleviin koulutuskorvauksiin.

 

-

 

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus perustutkintoon 200 €/kk

-

 

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus ammatti- tai erikoisammattitutkintoon 100 €/kk

-

 

palvelussuhteessa olevan henkilön koulutuksesta työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

 

Liite 1                                  Laskentamalli

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Turun kaupungin ja Turun Aikuiskoulutussäätiön oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen opetuksen ja näytön keskihinta vuonna 2019 on perustutkintojen osalta 3 400 €/vuosi ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta 2 700 €/vuosi.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää seuraavat koulutuskorvauksien enimmäismäärät oppisopimuskoulutukseen vuodelle 2019:

 

-

 

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus perustutkintoon 200 €/kk,

-

 

palvelussuhteeseen tulevan uuden henkilön koulutuskorvaus ammatti- tai erikoisammattitutkintoon 100 €/kk ja

-

 

 

palvelussuhteessa olevan henkilön koulutuksesta perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon koulutuskorvausta ei pääsääntöisesti makseta.

-

 

Hankkeissa, joihin sisältyy valtionavustus, voidaan koulutuskorvaus sopia hankekohtaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvImmonen Hannu


Liitteet:

Kasopelk § 22
Liite 1:Laskentamalli