Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2413.02.20195

1666-2019 (07 02 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella vuoden 2018 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 24

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 25.1.2019:

 

Hallintosäännön 109 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntalaisaloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet kuuden kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

 

Toimielimen jäsen voi tehdä kokouksen lopuksi kirjallisen aloitteen toimielimen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään valmisteltavaksi. Vastaus aloitteeseen tulee tuoda toimielimen käsiteltäväksi neljän kuukauden kuluessa.

 

Kaupunginhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyt kaupungin toimintaa koskevat aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet on vietävä tiedoksi asianomaiseen toimielimeen vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella on vuoden 2018 aikana tehty seuraavat kuntalaisaloitteet:

 

1)

 

 

 

Dnro 7595-2018: Lastentarhanopettajien palkka vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta. Palvelualuejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ovat vastanneet aloitteeseen 6.8.2018.

 

 

2)

 

Dnro 8896-2018: Palaute kesäloman pituudesta. Palvelualuejohtaja Tommi Tuominen on vastannut aloitteeseen 25.1.2019.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella on vuoden 2018 aikana tehty seuraavat luottamushenkilön aloitteet:

 

1)

 

 

 

Dnro 2963-2018: Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Mari-Elina Koivusalon viisivuotiaiden maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta koskeva aloite (kasvatus- ja opetuslautakunta 7.3.2018 § 47). Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt asian 21.3.2018 § 53.

 

 

2)

 

 

 

 

Dnro 4387-2018: Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. siirrettävien koulutilojen hankintaa koskeva aloite (11.4.2018 § 77). Aloitteeseen ei ole vielä vastattu. Turun ammatti-instituutin osalta parakkien valmistaminen ei ole toteuttamiskelpoinen. Muilta osin asia on tilapalvelukeskuksen valmistelussa.

 

 

3)

 

 

 

Dnro 9857-2018: Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalon ym. energiajuomien kieltämistä koskeva aloite (29.8.2018 § 148). Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt asian 24.10.2018 § 178.

 

 

4)

 

 

 

Dnro 11325-2018: Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapasen ym. aloite ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnasta (3.10.2018 § 170). Aloite käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 13.2.2019.

 

 

5)

 

 

Dnro 14803-2018: Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Tuomo Liljenbäckin aloite koulujen pyöräily-yhteyksistä (12.12.2018 § 213). Aloitteeseen ei ole vielä vastattu.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella tehtiin vuoden 2017 aikana seuraava luottamushenkilön aloite, johon ei vastattu vielä vuoden 2017 aikana:

 

6)

 

 

Dnro 13424-2017: Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Aki Haapasen ym. aloite koulujen alkamisajasta (13.12.2017 § 2014). Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt asian 11.4.2018 § 68.

 

Oheismateriaali 1               Kuntalaisaloite: Lastentarhanopettajien palkka vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta

 

Oheismateriaali 2               Lastentarhanopettajien palkkaa koskevaan kuntalaisaloitteeseen annettu vastaus

 

Oheismateriaali 3               Kuntalaisaloite: Palaute kesäloman pituudesta

 

Oheismateriaali 4               Kesäloman pituutta koskevaan kuntalaisaloitteeseen annettu vastaus

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tehtäväalueellaan vuoden 2018 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi. Lisäksi lautakunta päättää merkitä luottamushenkilön aloitteen 6 johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi. Edelleen lautakunta päättää, että edellä esitetyt kuntalaisaloitteet sekä luottamushenkilön aloitteet 1, 3, 4 ja 6 on käsitelty loppuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.