Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.04.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
56 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
57 § Pöytäkirjan tarkastus
58 § Iltakouluasiat
59 § Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen
60 § Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen
61 § Palvelusetelin suurimman arvon tarkistaminen 1.8.2018 alkaen
62 § Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen tuottamisesta maksettava korvaus lukuvuosina 2018 - 2019 ja 2019 - 2020
63 § Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -mallin käyttöönotto Turussa palvelusetelipäiväkodeissa
64 § Maksuttoman 20 tunnin varhaiskasvatuksen kokeilu 5-vuotiaille lapsille 1.8.2018 alkaen
65 § Sivistystoimialan lisätalousarvioesitys vuodelle 2018
66 § Koukkarinkadun päiväkodin perustaminen 1.5.2018 alkaen
67 § Yli-Maarian päiväkodin perustaminen 1.8.2018 alkaen
68 § Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenten Aki Haapasen ja Riikka Oksasen koulujen alkamisaikaa koskevaan aloitteeseen
69 § Lausunto Perhekuntoutuskeskus Lausteen Satulavuoren koulun opetuksen järjestämislupaan liittyen
70 § Hepokullan ABC-rakennuksen kunnostaminen ja vuokraaminen sivistystoimialan käyttöön
71 § Täydennys kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikatauluun v. 2018
72 § Sivistystoimialan kehittämispäällikön viran haettavaksi julistaminen
73 § Ilmoitusasiat
74 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
75 § Sivistystoimialan selvitys kaupunginhallitukselle 1. osavuosikatsauksen yhteydessä
76 § Työasuja koskeva tekstiilivuokrauspalvelujen hankinta ammatillisen koulutuksen tarpeisiin
77 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. siirrettävien koulutilojen hankintaa koskeva aloite

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon