Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.03.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
48 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
49 § Pöytäkirjan tarkastus
50 § Iltakouluasiat
51 § Puolalan koulun peruskorjauksen aikaisia väistötilajärjestelyjä koskevan päätöksen uudelleenarviointi
52 § Niitunniskantien päiväkodin tarveselvityksen muutosesityksen hyväksyminen
53 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalon viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa koskeva aloite
54 § Ilmoitusasiat
55 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon