Kasvatus- ja opetuslautakunta 07.02.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
20 § Pöytäkirjan tarkastus
21 § Iltakouluasiat
22 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
23 § Vuoden 2016 kustannusraportit koskien perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta
24 § Raportti kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnasta vuodelta 2017
25 § Sivistystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2017
26 § Oppisopimuskoulutuksen rahoitus vuonna 2018
27 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta
28 § Mars-korttelissa olevien rakennusten muuttaminen päiväkotikäyttöön
29 § Ilmoitusasiat
30 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalueella vuoden 2017 aikana tehdyt kuntalaisaloitteet ja luottamushenkilöiden aloitteet
32 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan matka pääkaupunkiseudulle 8.5. - 9.5.2018

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon