TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Ammattikorkeakoulun hallitus11023.08.20015
 
 
________________________________________________________________________________
 
        
576-2000 (00)
 
Viranhaltijoiden päätökset
 
Amkh 110
 
Ammattikorkeakoulun rehtorin päätökset:
 
Päätös 196/20016.6.2001
Määrätty TkL Vesa Virtanen hoitamaan rakennustekniikan lehtorin virkaa (420109) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 197/20016.6.2001
Määrätty FK, KTL Eija Koivisto hoitamaan palvelujen markkinoinnin lehtorin virkaa (420407) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 198/20016.6.2001
Määrätty FL Merja Sillanpää hoitamaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan yliopettajan virkaa (420406) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 199/20016.6.2001
Määrätty FK, ekonomi Telle Tuominen hoitamaan matkailupalvelujen tuottamisen ja johtamisen lehtorin virkaa(420136) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 200/20016.6.2001
Myönnetty lehtori Helga Stenmanille virkavapautta rakennustekniikan opetustehtävistä ajalle1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 202/20016.6.2001
Päätetty, että ammattikorkeakoulun hallituksen asettaman vaalikollegion jäsenille korvataan vaalikollegiotyöstä Turun kaupungin palkkio- ja matkustussäännön 2 :ssä (Kv 15.1.2001 7) määritellyn palkkion lisäksi seuraavasti:
1) Vaalikollegion vakinaisille opettajajäsenille ja vaihtuville asiantuntijajäsenille maksetaan OVTES:in mukainen lisätyökorvaus tehtyjen työtuntien mukaan. Virkaehtosopimuksen ns. vanhassa liitteessä olevalle maksetaan tehtyjen työtuntien perusteella OVTES:in (Yleinen osa, VIII; 14) mukainen opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukainen korvaus.
2) Vakinaiselle opiskelijajäsenelle hyväksiluetaan vaalikollegiotyöstä 1,5 opintoviikkoa vuoden ajan kestävästä työstä. Suoritusmerkinnän opintoviikoista antavat vaalikollegion vakinaiset opettajajäsenet. Opiskelija voi sijoittaa opintosuorituksen tutkintonsa vapaasti valittaviin opintoihin.
 
Päätös 203/20016.6.2001
Hyväksytty toimintaohje B120 "Opetussuunnitelman laatiminen".
 
Päätös 204/20016.6.2001
Hyväksytty toimintaohje B450 "Tietohuolto".
 
Päätös 205/20017.6.2001
Asetettu "Terve Tulevaisuus" -projekti ajalle 2.11.2000 - 31.6.2002.
 
Päätös 206/20018.6.2001
Myönnetty vahtimestari Jukka Heinoselle oman auton käyttöoikeus virkatehtävien hoitoa varten Varsinais-Suomen alueella ajalle 1.6. - 31.12.2001.
 
Päätös 207/20018.6.2001
Myönnetty va. lehtori Erkki Pirttilälle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 208/20018.6.2001
Määrätty lehtori Pasi Junttanen hoitamaan kauneudenhoitoalan koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä ajalla 1.8.2001 - 31.7.2003.
 
Päätös 209/20018.6.2001
Myönnetty koulutuspäällikkö Pasi Junttaselle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 210/20018.6.2001
Myönnetty talouden ja hallinnon koulutusohjelman ohjelmavastaava Marjo Kumpulalle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 211/20018.6.2001
Myönnetty Loimaan tietojenkäsittelyn koulutusohjelman multimediatuotannon suuntautumisvaihtoehdon aineopettajille oikeudet ADSL-kotiliittymään.
 
Päätös 212/200112.6.2001
Hankittu bioalojen yksikön laboratorioon laitteita seuraavasti: 4 kpl DL 50 Graphic Mettler titraattorit, 1 kpl DL 31 kf Mettler titraattori oheislaitteineen Oy G W Berg Co Ab:ltä hintaan 172 921 mk (+Alv 22 %).
 
Päätös 213/200112.6.2001
Määrätty lehtori Aila Seikola hoitamaan laboratorioalan koulutuspäällikön tehtäviä ajalle 1.8.2001 - 31.7.2004.
 
Päätös 214/200112.6.2001
Myönnetty laboratorioalan koulutuspäällikkö Aila Seikolalle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 215/200112.6.2001
Myönnetty laboratorioalan koulutuspäällikkö, lehtori Aila Seikolalle oikeus matkapuhelinliittymään.
 
Päätös 216/200113.6.2001
Hankittu bioalojen yksikön laboratorioon kolme spektrofotometriä oheislaitteineen Amersham Pharmacia Biotechiltä hintaan 115 277 mk
(+Alv 22 %).
 
Päätös 217/200113.6.2001
Hankittu bioalajen yksikön laboratorioon FTIR-spektrofotometri Shimadzu FTIR-8400 lisälaitteineen Fenno Medical Oy:ltä hintaan 196 685 mk (+Alv 22 %).
 
Päätös 218/200113.6.2001
Myönnetty Esko Kukkasniemelle ero lehtorin vakanssista (420054) 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 220/200113.6.2001
Määrätty erikoiskosmetologi Pia Parkkonen hoitamaan kauneudenhoitoalan koulutusohjelman lehtorin virkaa 420146 ajaksi 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 221/200113.6.2001
Määrätty Tarja Suominen hoitamaan sijaisena lehtorin vakanssia 420138 ajaksi 15.8.2001 - 15.6.2002 vakanssin vakituisen hoitajan ollessa opintovapaalla.
 
Päätös 222/200113.6.2001
Määrätty TkL Jari Lahtinen hoitamaan kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman lehtorin vakanssia (420405) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 223/200113.6.2001
Nimetty tulosalueen johtaja Marjut Putkinen ammattikorkeakoulun edustajaksi "Toimintasuunnitelma työllisyyden edistämisessä Euroopan kaupunkiseuduille" -projektin johtoryhmään.
 
Päätös 224/200113.6.2001
Määrätty TaM Ismo Luukkonen hoitamaan viestinnän koulutusohjelman valokuvauksen lehtorin vakanssia (420277) 1.8.2001 lukien toistaiseksi. Samalla peruttu rehtorin päätös 645 / 15.12.2000.
 
Päätös 225/200113.6.2001
Myönnetty Ismo Luukkoselle palkatonta virkavapautta 1.8.2001 - 31.7.2002 Suomen Kulttuurirahaston apurahalla tapahtuvaa taiteellista toimintaa ja tutkimustyötä varten.
 
Päätös 226/200113.6.2001
Palkattu yo-merkonomi Mirva Koivisto määräaikaiseen viestintäsihteerin työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 20.3.2002.
 
Päätös 227/200113.6.2001
Määrätty erikoisparturi-kampaaja Arja Keltaniemi-Koski kauneudenhoitoalan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 228/200113.6.2001
Määrätty medianomi Timo Tanskanen määräaikaisena hoitamaan viestinnän koulutusohjelman lehtorin virkaa 420400 ajalle 1.8.2001 - 31.7.2004.
 
Päätös 229/200113.6.2001
Määrätty yliopettaja Timo Vuoriluoto hoitamaan konetekniikan yksikön johtajan tehtäviä 1.8.2001 - 31.7.2004.
 
Päätös 230/200114.6.2001
Palkattu merkonomi Sirpa Nypelö määräaikaiseen projektisuunnittelijan työsuhteeseen 1.7.2001 - 31.3.2002.
 
Päätös 231/200114.6.2001
Palkattu insinööri Esko Sillanpää hoitamaan pääsuunnittelijan vakanssia (420414) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Sillanpäälle ero vakanssista 420196.
 
Päätös 232/200114.6.2001
Palkattu datanomi Kati Asp hoitamaan pääsuunnittelijan vakanssia (420196) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Salo. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Aspille ero vakanssista 420363.
 
Päätös 233/200114.6.2001
Palkattu Aimo Kakko hoitamaan atk-suunnittelijan vakanssia (420363) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Salo. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Kakolle ero vakanssista 420365.
 
Päätös 234/200114.6.2001
Palkattu teknikko Marko Lilja hoitamaan pääsuunnittelijan vakanssia (420196) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Salo. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Liljalle ero vakanssista 420362.
 
Päätös 235/200114.6.2001
Palkattu Tero Tahkoniemi hoitamaan pääsuunnittelijan vakanssia (420362) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Turku. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Tahkoniemelle ero vakanssista 420286.
 
Päätös 236/200114.6.2001
Palkattu Juha Kontturi hoitamaan atk-suunnittelijan vakanssia (420286) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Turku. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Kontturille ero vakanssista 406212.
 
Päätös 237/200114.6.2001
Palkattu Toni Wasama hoitamaan atk-suunnittelijan vakanssia (420416) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Turku. Samasta ajankohdasta lukien myönnetty Wasamalle ero vakanssista 405103.
 
Päätös 238/200114.6.2001
Märäätty Kimmo Saastamoinen hoitamaan atk-yhdyshenkilön virkaa (405103) 1.8.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Turku.
 
Päätös 239/200115.6.2001
Palkattu yliopettaja Ilmo Elomaa määräaikaiseen tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.9. - 30.11.2001.
 
Päätös 240/200118.6.2001
Myönnetty lehtori Kari Mikkolalle oikeus hoitaa konetekniikan yksikön lehtorin vakanssia (420096) 1.8.2001 alkaen osa-aikaisena.
 
Päätös 241/200118.6.2001
Määrätty KM Ilkka Uusitalo sosiaalialan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8. - 31.12.2001. Opetusalueena kasvatustiede ja ensisijaisena sijoituspaikkana Loimaa.
 
Päätös 242/200118.6.2001
Määrätty FM Ilona Saario sosiaalialan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002. Opetusalueena suomen kieli ja viestintä ja ensisijaisena sijoituspaikkana Loimaa.
 
Päätös 243/200118.6.2001
Määrätty ammatinopettaja Pia Laitinen palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 244/200118.6.2001
Määrätty KTM Timo Linnossuo palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelmaan markkinoinnin päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 245/200118.6.2001
Määrätty Aki Wahlman palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 246/200118.6.2001
Määrätty MMM Marita Antikainen palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 247/200118.6.2001
Myönnetty liiketalouden ja ICT:n yksikön johtaja Leena Alalääkkölälle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 248/200118.6.2001
Myönnetty liiketalouden ja median yksikön johtaja Eeva Harjulahdelle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 249/200118.6.2001
Myönnetty auton ja logistiikan yksikön johtaja Tapani Heinoselle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 250/200119.6.2001
Myönnetty terveysalan yksikön johtaja Kaija Lindille henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 251/200119.6.2001
Myönnetty tietoliikenteen ja sähköisen kaupan yksikön johtaja Olli Mertaselle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 252/200119.6.2001
Myönnetty hyvinvointipalvelujen yksikön johtaja Marjut Putkiselle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 253/200119.6.2001
Myönnetty ympäristön ja rakentamisen yksikön johtaja Raimo Vierimaalle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 254/200119.6.2001
Myönnetty konetekniikan yksikön johtaja Timo Vuoriluodolle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 255/200119.6.2001
Myönnetty bioalojen yksikön johtaja Raimo Pärssiselle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 256/200119.6.2001
Myönnetty konetekniikan yksikön johtaja Timo Vuoriluodolle 1) oikeus matkustaa ajalla 1.8. - 31.12.2001 virkatehtävien hoitoon liittyvissä asioissa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella ilman erillistä matkamääräystä 2) oman auton käyttöoikeus virkatehtävien hoitoa varten Varsinais-Suomen alueella ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 257/200119.6.2001
Määrätty DI Heikki Saarenpää rakennuslaboratorion laboratorioinsinöörin virkaan (420152) 1.9.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 258/200119.6.2001
Määrätty FK Sari Loppela-Rauha hoitamaan tekniikan ja liikenteen alan lehtorin virkaa (420130) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 259/200120.6.2001
Määrätty FM Leena Valonen hoitamaan tekniikan ja liikenteen alan lehtorin virkaa (420129) 1.8.2001 lukien toistaiseksi.
 
Päätös 260/200120.6.2001
Palkattu insinööri Ville Hyyppä määräaikaiseen projekti-insinöörin työsuhteeseen ajalle 1.9.2001 - 31.8.2002.
 
Päätös 261/200120.6.2001
Määrätty insinööri Rabbe Storgårds täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 262/200120.6.2001
Määrätty pt. tuntiopettaja Mikko Niskanen hoitamaan liiketalouden koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 263/200120.6.2001
Määrätty TtM Terttu Männistö täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 264/200120.6.2001
Määrätty VTM Annele Keskisarja täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 265/200120.6.2001
Palkattu FK Ritva Viitala määräaikaiseen informaatikon työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002 sijoituspaikkana Kaarinen ja Raision kirjastoyksiköt.
 
Päätös 266/200120.6.2001
Palkattu FK Kari Schultz määräaikaiseen kääntäjän työsuhteeseen ajalle 15.8. - 31.12.2001 sijoituspaikkana viestinnän yksikkö.
 
Päätös 267/200120.6.2001
Määrätty arkkitehti Turkka Michelsson lehtorin viransijaiseksi rakennustekniikan koulutusohjelmaan ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 268/200120.6.2001
Myönnetty Aulikki Holmalle eri hallinnon ja kaupan alan yliopettajan virasta (420310) 1.8.2001 lukien toiseen vakansiin siirtymisen vuoksi.
 
Päätös 269/200120.6.2001
Myönnetty liiketalouden koulutuspäällikkö Mikko Niskaselle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 270/200120.6.2001
Myönnetty Tarja Yokenille ero esittävän taiteen koulutusohjelman tanssi-ilmaisun lehtorin virasta (420067) 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 271/200120.6.2001
Määrätty Pirkko Kantola hoitamaan aikuiskoulutuspäällikön vakanssin 420170 viransijaisuutta ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 272/200121.6.2001
Myönnetty vs. aikuiskoulutuspäällikkö Pirkko Kantolalle henkilökohtainen palkanlisä ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 273/200125.6.2001
Määrätty yliopettaja Raija Tuohi hoitamaan tietotekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä ajalle 1.8.2001 - 31.7.2004. Samalla myönnetty henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 274/200126.6.2001
Määrätty FM Eero Linjama musiikin koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2005 musiikin koulutusohjelman keston ajaksi.
 
Päätös 275/200126.6.2001
Määrätty MuM Liisa-Maria Lilja musiikin koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2005 musiikin koulutusohjelman keston ajaksi.
 
Päätös 276/200126.6.2001
Määrätty musiikin opettaja Vesa-Pekka Kuusinen musiikin koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2005 musiikin koulutusohjelman keston ajaksi.
 
Päätös 277/200126.6.2001
Määrätty FM Taina Hovinen hoitamaan bioalat yksikön laboratorioalan koulutusohjelman lehtorin virkaa (420404) 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 278/200126.6.2001
Määrätty MuM Harri Sippel hoitamaan kulttuurin alan musiikin koulutusohjelman lehtorin virkaa (420395) toistaiseksi 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 279/200126.6.2001
Määrätty Jussi Laukola hoitamaan kulttuurin alan musiikin koulutusohjelman lehtorin virkaa 420397 toistaiseksi 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 280/200126.6.2001
Määrätty Päivi Nummelin hoitamaan kulttuurin alan musiikin koulutusohjelman lehtorin virkaa 420396 toistaiseksi 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 281/200126.6.2001
Määrätty Kari Salonen sosiaalialan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.- 31.12.2001 opetusalueena yhteiskuntatieteelliset aineet ja ensisijaisena sijoituspaikkana Kaarina.
 
Päätös 282/200126.6.2001
Määrätty lehtori Raisa Kääriä hoitamaan kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelman ja up för fiskeri- ja miljö koulutuspäällikön tehtäviä ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002. Lisäksi myönnetty henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 283/200126.6.2001
Myönnetty suuntautumisvaihtoehtovastaava Kari Sammolle oikeus ADSL-kotiliittymään.
 
Päätös 284/200126.6.2001
Päätetty jättää vakanssi 420398 (kulttuuri/musiikin koulutusohjelma) toistaiseksi täyttämättä.
 
Päätös 285/200126.6.2001
Palkattu tradenomi Veli-Pekka Kemppainen hoitamaan atk-suunnittelijan vakanssia 420364 toistaiseksi 1.9.2001 alkaen sijoituspaikkana Loimaa.
 
Päätös 286/200126.6.2001
Määrätty FM Päivi Saalasto hoitamaan liiketalous ja media yksikön tietojenkäsittelyn koulutusohjelman lehtorin virkaa nro 420384 toistaiseksi 1.8.2001 lukien sijoituspaikkana Loimaa.
 
Päätös 287/200127.6.2001
Määrätty Timo Hanhinen hoitamaan kulttuurin alan musiikin koulutusohjelman yliopettajan virkaa 420394 toistaiseksi 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 288/200127.6.2001
Määrätty Jukka Juvonen hoitamaan kulttuurin alan musiikin koulutusohjelman yliopettajan virkaa 420387 toistaiseksi 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 289/200127.6.2001
Määrätty lehtori Soili Lehtinen hoitamaan musiikin koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä ja myönnetty hänelle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 290/200127.6.2001
Määrätty yliopettaja Tarja Yoken hoitamaan esittävän taiteen koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä ja myönnetty hänelle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 291/200127.6.2001
Hankittu 2 kpl palvelinlaitteita ATEA Finland Oy:ltä hintaan 126 874 mk (alv 0 %).
 
Päätös 292/200127.6.2001
Määrätty MSc Hazem Al-Bermanein tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 293/200127.6.2001
Määrätty FK Juha Helenius tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 294/200127.6.2001
Määrätty insinööri Ville Huhtinen tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 295/200127.6.2001
Määrätty DI Jussi Hurri tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 296/200127.6.2001
Määrätty FL Juhani Kukkonen tietotekniikan koulutusohjelman/Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 297/200127.6.2001
Määrätty FM Kauko Lintunen tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 298/200127.6.2001
Määrätty insinööri Olli Ojala tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 299/200128.6.2001
Määrätty FK Tapani Ojanperä tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 300/200128.6.2001
Määrätty FM Mika Suutari tietotekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 301/200128.6.2001
Palkattu Sari Äikää-Torkkeli määräaikaiseen koulutussuunnittelijan työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 302/200128.6.2001
Palkattu artenomi Raija Silvola määräaikaiseen osatyöaikaiseen (50 % virasto- ja toimistotyöajasta) koulutussuunnittelijan työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 303/200128.6.2001
Määrätty FK Leena Hämölä-Glarioson päätoimiseksi tuntiopettajaksi liiketalouden ja median yksikköön (DP In International Business/Raisio) ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 304/200128.6.2001
Määrätty FM Leena Aaltonen hoitamaan kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman lehtorin virkaan (420385) ajalla 1.8.2001 - 31.7.2002 ensisijaisena sijoituspaikkana Raisio.
 
Päätös 305/200128.6.2001
Määrätty Arja Tulonen viestinnän koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 306/200128.6.2001
Määrätty Priit Pärn viestinnän koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2004 animaation suuntautumisvaihtoehdon koulutuksen keston ajaksi.
 
Päätös 307/200128.6.2001
Myönnetty pt. tuntiopettaja Priit Pärnille henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8.2001 - 31.7.2004.
 
Päätös 308/200128.6.2001
Määrätty Anu Tuomi hoitamaan taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelman yliopettajan virkaa 420351 toistaiseksi 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 309/200128.6.2001
Määrätty Anu Tuomi hoitamaan kuvataiteen koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä ajalla 1.8.2001 - 31.7.2002 ja myönnetty henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 310/200128.6.2001
Palkattu datanomi Matti Kontio tietohallinnon atk-suunnittelijan vakanssin 420417 hoitajaksi 1.9.2001 alkaen toistaiseksi sijoituspaikkana Raisio.
 
Päätös 311/200128.6.2001
Myönnetty atk-suunnittelija Matti Kontiolle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.9.2001 - 31.12.2002.
 
Päätös 312/200128.6.2001
Myönnetty atk-suunnittelija Toni Wasamalle henkilökohtainen palkanosa ajalle 1.8.2001 - 31.12.2002.
 
Päätös 313/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 260/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 314/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 265/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 315/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 264/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 316/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 263/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 317/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 262/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 318/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 261/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 319/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 258/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 320/200128.6.2001
Muutettu rehtorin päätöstä 259/19.6.2000 siten, että päätöksestä jää pois ehto opettajakoulutuksen suorittamisesta, koska konservatorion lehtorilta vaadittu pedagoginen pätevyys on asetuksen 258/1995 mukaan riittävä.
 
Päätös 321/200128.6.2001
Määrätty FL Ritva Metsänkylä tietoliikennetekniikan koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi (opetusaineena matematiikka) ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002. Palvelussuhde on osa-aikainen siten, että tuntimäärä on 10,31 vh ja palkkaus määräytyy vastaavan osaprosentin mukaisesti.
 
Päätös 322/20012.7.2001
Määrätty SHO Varpu Kilpiö hoitotyön koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 323/20012.7.2001
Määrätty FM Hannele Kuusisto hoitotyön koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 324/20012.7.2001
Määrätty KM Leena Lehtinen hoitotyön koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 325/20012.7.2001
Määrätty TtM Katriina Niemelä ensihoidon koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2004 koulutusohjelman keston ajaksi.
 
Päätös 326/20012.7.2001
Määrätty THM Jari Säämänen ensihoidon koulutusohjelman/Turku yliopettajan viran (420229) hoitajaksi 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 327/20012.7.2001
Määrätty KM Eine Pekola hoitotyön koulutusohjelman/Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
 
Päätös 328/20012.7.2001
Määrätty KM Marjatta Pihlajamaa hoitotyön koulutusohjelman/Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 329/20012.7.2001
Määrätty THM Liisa Suomi hoitotyön koulutusohjelman/Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 330/20012.7.2001
Määrätty TtM Reijo Aunio hoitotyön koulutusohjelman/Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.7.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 331/20012.7.2001
Määrätty TtM Sirpa Nikunen hoitotyön koulutusohjelman/Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.7.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 332/20012.7.2001
Määrätty SHO Anu Puodinketo-Wahlsten hoitamaan sijaisena hoitotyön koulutusohjelman/Turku lehtorin virkaa (420249) 1.8.2001 - 31.7.2002. Vakanssin vakituinen haltija hoitaa toista tehtävää ammattikorkeakoulussa.
 
Päätös 333/20012.7.2001
Päätetty jättää yliopettajan vakanssi 420406 vakituisesti täyttämättä.
 
Päätös 334/20012.7.2001
Myönnetty Voitto Hiitomaalle ero vahtimestarin vakanssista 420370 1.8.2001 lukien toiseen tehtävään siirtymisen vuoksi.
 
Päätös 335/20012.7.2001
Päätetty, että ammattikorkeakoulun viran nro 420288 hakijalta voidaan vaatia virkaa täytettäessä tehtävien hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot asetuksessa (256/3.3.95 26 mom 1-3) säädettyjen vaatimusten sijasta.
 
Päätös 336/20012.7.2001
Määrätty Erik Mäkinen hoitamaan kuvataiteen koulutusohjelman lehtorin virkaa 420288 toistaiseksi 1.8.2001 lukien. Samasta ajankohdasta lukien peruttu rehtorin päätös 621/14.12.2000.
 
Päätös 337/20012.7.2001
Myönnetty Heikki Koivuselle ero konetekniikan lehtorin virasta (420095) 1.9.2001 lukien.
 
Päätös 338/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Tarja Jokinen kirjaston tietopalvelusihteerin vakanssin 420421 hoitajaksi toistaiseksi 1.8.2001 lukien sijoituspaikkana Mynämäen toimipiste.
 
Päätös 339/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Johanna Viljanen kirjaston tietopalvelusihteerin vakanssin 420418 hoitajaksi toistaiseksi 1.8.2001 lukien sijoituspaikkana Turun Lemminkäisenkadun toimipiste.
 
Päätös 340/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Anu Ojaranta kirjaston tietopalvelusihteerin vakanssin 420419 hoitajaksi toistaiseksi 6.8.2001 lukien sijoituspaikkana Turun Sepänkadun toimipiste.
 
Päätös 341/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Tuula Koivumäki kirjaston tietopalvelusihteerin vakanssin 420420 hoitajaksi toistaiseksi 1.9.2001 lukien sijoituspaikkana Turun Lemminkäisenkadun toimipiste.
 
Päätös 342/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Tuula Koivumäki kirjaston Turun Ruiskadun toimipisteen tietopalvelusihteerin vakanssin 406220 sairauslomasijaiseksi 1.8. - 31.8.2001 väliseksi ajaksi.
 
Päätös 343/20014.7.2001
Määrätty VTM Hannele Mikkola päätoimiseksi tiedonhankinnan tuntiopettajaksi 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 344/20014.7.2001
Palkattu FM Leena Mäkipää hoitamaan kirjaston Ruiskadun toimipisteen informaatikon vakanssin 406218 sijaisuutta 1.8. - 31.12.2001 vakanssin vakituisen haltijan hoitaessa toista tehtävää ammattikorkeakoulussa.
 
Päätös 345/20014.7.2001
Palkattu tradenomiopiskelija Minna Linna hoitamaan kirjaston Ruiskadun toimipisteen tietopalvelusihteerin vakanssin 420187 sijaisuutta ajaksi 1.8. - 31.12.2001 vakanssin vakituisen haltijan hoitaessa toista tehtävää ammattikorkeakoulussa.
 
Päätös 346/20014.7.2001
Päätetty, että vs. informaatikko (420185) FM Maarit Vainion tehtäviin sisällytetään tiedonhankinnan opetusta enintään 150 tuntia ajalla 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 347/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Suvi Antila osa-aikaiseen tietopalvelusihteerin työsuhteeseen kirjaston Linnankadun toimipisteeseen ajaksi 1.8. - 31.12.2001.
Työaika on 50 % kokoaikaisesta tietopalvelusihteerin työajasta.
 
Päätös 348/20014.7.2001
Palkattu merkonomi Päivi Nätynki tietopalvelusihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen kirjaston Linnankadun toimipisteeseen ajaksi 6.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 349/20014.7.2001
Palkattu Sanna Kirmolahti määräaikaiseen tietopalvelusihteerin työsuhteseen kirjaston Sepänkadun toimipisteeseen ajaksi 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 350/20014.7.2001
Määrätty FM Satu Radcliffe liiketalouden koulutusohjelman/Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 351/20014.7.2001
Hankittu taideakatemiaan Chrysler Voyager 2,4 M5 SE Tavoite-Autokeskus Oy:ltä hintaan 209 100 mk (alv 0 %). Vaihtoautosta saatu hyvitystä 75 100 mk.
 
Päätös 352/20015.7.2001
Palkattu merkonomi Anneli Kangas täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön määräaikaiseen kanslistin työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002 sijoituspaikkana Kaskenkadun toimipiste.
 
Päätös 353/20015.7.2001
Palkattu Ritva Ojala täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön määäräaikaiseen koulutussuunnittelijan työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002 sijoituspaikkana Kaskenkadun toimipiste.
 
Päätös 354/20015.7.2001
Palkattu FM Ilpo Penttinen täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön määräaikaiseen projektipäällikön työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 28.2.2002 sijoituspaikkana Kaskenkadun toimipiste.
 
Päätös 355/20015.7.2001
Palkattu Timo Pänkäläinen täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön määräaikaiseen atk-suunnittelijan työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7..2002 sijoituspaikkana Kaskenkadun toimipiste.
 
Päätös 356/20015.7.2001
Palkattu FM Kati Eklund täydennyskoulutus- ja palveluyksikköön määräaikaiseen atk-suunnittelijan työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7..2002 sijoituspaikkana Untamonkadun toimipiste.
 
Päätös 357/20015.7.2001
Palkattu insinööri Antti Arajärvi tietoliikenteen ja sähköisen kaupan tulosalueelle määräaikaiseen projekti-insinöörin työsuhteeseen ajaksi 1.8.2001 - 31.7.2002 sijoituspaikkana Sepänkadun toimipiste.
 
Päätös 358/20015.7.2001
Palkattu insinööri Juha-Pekka Lindqvist auton ja logistiikan tulosalueelle määräaikaiseen projekti-insinöörin työsuhteeseen ajaksi 1.8.2001 - 31.7.2002 sijoituspaikkana Sepänkadun toimipiste.
 
Päätös 359/20015.7.2001
Palkattu VTM Kirsi Angerpuro määräaikaiseen suunnittelijan työsuhteeseen ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002 sijoituspaikkana Heidekenin toimipiste.
 
Päätös 360/20015.7.2001
Määrätty FM Tuulikki Hattunen väliaikaisena hoitamaan kirjaston Sepänkadun toimipisteen informaatikon virkaa 405102 ajaksi 9.8.2001 -
31.7.2002.
 
Päätös 361/20015.7.2001
Määrätty MuK Ulla-Kaisa Korhonen musiikin koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.7.2005 musiikin koulutusohjelman keston ajaksi.
 
Päätös 362/20016.7.2001
Myönnetty opinto-ohjaaja Päivi Härmälle, Ritva Koskiselle ja Jarmo Virralle oman auton käyttöoikeus ilman erillistä matkamääräystä opinto-
asiaintoimiston virkatehtäviin liittyvissä asioissa Varsinais-Suomen alueella ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 363/20016.7.2001
Palkattu insinööri Kaj Asteljoki suunnittelijan vakanssin 420425 hoitajaksi 1.8.2001 alkaen.
 
Päätös 364/20016.7.2001
Hylätty tietojenkäsittelyn lehtori (Uusikaupunki) Olli-Pekka Karin virkavapausanomus ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 365/200113.7.2001
Palkattu FM Jussi Riihiranta määräaikaiseen projektisuunnittelijan työsuhteeseen 1.7. - 31.12.2001 sijoituspaikkana Sepänkadun 1:n laivalaboratorio.
 
Päätös 366/200113.7.2001
Määrätty muotoilija (AMK), KteO Markku Seppälä väliaikaisena hoitamaan kulttuurin alan muotoilun koulutusohjelman lehtorin virkaa 420392 1.8.2001 - 31.7.2002 ensisijaisena sijoituspaikkana Mynämäki.
 
Päätös 367/200123.7.2001
Myönnetty Mikko Luomalle palkatonta virkavapautta musiikin lehtorin virasta ajalle 1.8.2001 - 30.6.2002.
 
Päätös 368/200123.7.2001
Myönnetty lehtori Olli-Pekka Karille ero lehtorin vakanssista 420328 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 369/200123.7.2001
Myönnetty merkonomi Voitto Hiitomaalle 10 v 10 kk palveluajan perusteella 9 %:n ammattialalisä 1.8.2001 alkaen.
 
Päätös 370/200123.7.2001
Palkattu Sakari Ylikleemola määräaikaiseen vahtimestarin työsuhteeseen Untamon/Lemminkäisenkadun toimipisteeseen 15.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 371/200123.7.2001
Määrätty Anu Tuomi väliaikaisena hoitamaan taideakatemian kuvataiteen koulutusohjelman yliopettajan virkaa 420351 1.8.2001 lukien.
 
Päätös 372/200124.7.2001
Hyväksytty "Opetussuunnitelman perusteet" lukuvuodesta 2001 - 2002 alkaen.
 
Päätös 373/200124.7.2001
Määrätty Jaana Lämsä esittävän taiteen koulutusohjelmaan päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2002 - 31.7.2002.
 
Päätös 374/200130.7.2001
Myönnetty Vesa Kankaanpäälle ero kulttuuripolitiikan ja taiteentutkimuksen lehtorin virasta (420222) 1.8.2001 lukien toiseen vakanssiin siirtymisen vuoksi.
 
Päätös 375/200130.7.2001
Määrätty FM Jani Viinikka auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 376/200131.7.2001
Määrätty yliopettaja Timo Vuoriluoto hoitamaan kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikön tehtäviä 1.8. - 31.12.2001. Samalla myönnetty henkilökohtainen palkanosa vastaavaksi ajaksi.
 
Päätös 377/200131.7.2001
Myönnetty Reijo Rantaselle palkatonta virkavapautta lehtorin virasta 420337 ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 378/20011.8.2001
Päätetty hankkia laboratoriolasi- ja pientarvikkeet bioalojen yksikön laboratorioon Tamro Medlab Oy:ltä yhteishintaan 129 049 mk (alv 0 %).
 
Päätös 379/20011.8.2001
Peruttu rehtorin päätös 350/4.7.2001 (Satu Radcliffen määrääminen päätoimiseksi tuntiopettajaksi).
 
Päätös 380/20012.8.2001
Myönnetty kielikoulutuskeskuksen päällikkö Minna Scheininille oikeus ADSL-kotiliittymään.
 
Päätös 381/20013.8.2001
Määrätty kauppat. yo Tuukka Koskenrouta logistiikan koulutusohjelman (Uusikaupunki) päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 382/20013.8.2001
Määrätty DI Jarmo Virta rakennustekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 383/20013.8.2001
Määrätty FM Marko Kortetmäki kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 384/20013.8.2001
Määrätty FM Riku Mattila kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 385/20013.8.2001
Määrätty DI Tommi Paanu kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 386/20013.8.2001
Määrätty insinööri Kai Saarinen kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 387/20013.8.2001
Määrätty insinööri Mika Seppänen kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 388/20013.8.2001
Määrätty FM Marjo Sammalmaa auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 389/20013.8.2001
Määrätty lehtori Pertti Saarinen hoitamaan rakennustekniikan koulutusohjelman yliopettajan virkaa (420031) 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 390/20013.8.2001
Myönnetty koulutuspäällikkö Raisa Kääriälle oikeus hankkia matkapuhelin ja GSM-liittymä.
 
Päätös 391/20013.8.2001
Määrätty Anja Kuukasjärvi sosiaalialan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.12.2001.
 
Päätös 392/20017.8.2001
Peruttu rehtorin päätös 625/15.12.2000 ajalta 1.8. - 31.12.2001 Anu Tuomen määräys kuvataiteen koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi. (Vrt. uusi päätös 371/23.7.2001).
 
Päätös 393/20017.8.2001
Myönnetty tiedottaja Sanna Steen-Grönroosille oikeus ADSL-kotiliittymään.
 
Päätös 394/20017.8.2001
Myönnetty koulutuspäällikkö Raija Tuohelle oikeus GSM-liittymään.
 
Päätös 395/20017.8.2001
Myönnetty koulutuspäällikkö Raija Tuohelle matkamääräys ja oman auton käyttöoikeus ajalle 1.8. - 31.12.2001.
 
Päätös 396/20017.8.2001
Määrätty FM Pirkko Kiilholma tietotekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 397/20018.8.2001
Määrätty yo-merkonomi, opinto-ohjaaja Heli Aaltonen hallinnon ja kaupan alan päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002 Raision toimipisteeseen.
 
 
Ammattikorkeakoulun vararehtorin päätökset (sarja A):
 
Päätös 21/20018.6.2001
Palkattu Marjut Kivistö sijaisena hoitamaan opintotoimiston opintosihteerin vakanssia 404503 ajalla 1.8.2001 - 31.7.2002.
 
Päätös 22/200125.6.2001
Hyväksytty esittävän taiteen koulutusohjelman tanssinopettajan suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma 1.8.2001 alkavasta koulutuksesta lähtien.
 
Päätös 23/200125.6.2001
Hyväksytty viestinnän koulutusohjelman uusmedian suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma 1.8.2001 alkavasta koulutuksesta lähtien.
 
Päätös 24/200125.6.2001
Hyväksytty musiikin koulutusohjelman musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma 1.8.2001 alkavasta koulutuksesta lähtien.
 
Päätös 25/200125.6.2001
Hyväksytty musiikin koulutusohjelman musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon opetussuunnitelma 1.8.2001 alkavasta koulutuksesta lähtien.
 
Päätös 26/200126.6.2001
Hyväksytty kauneudenhoitoalan koulutusohjelman opetussuunnitelma 1.8.2001 alkavasta koulutuksesta lähtien.
 
Päätös 27/200126.6.2001
Hyväksytty hoitotyön koulutusohjelman hoitotyön, kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehtojen opetussuunnitelmat 1.8.2001 - 31.7.2002 alkavissa koulutuksissa.
 
Päätös 28/200126.6.2001
Hyväksytty hoitotyön koulutusohjelman hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon aikuiskoulutusryhmän ATSHS01 opetussuunnitelman 1.8.2001 alkavaan koulutukseen.
 
Päätös 29/20015.7.2001
Palkattu Tarja Suominen hoitamaan sijaisena suunnittelijan vakanssia 420179 ajalle 1.8. - 14.8.2001.
 
 
Ammattikorkeakoulun vararehtorin päätökset (sarja B):
 
Päätös 12/200113.6.2001
Palkattu tietokoneasentaja Arto Häkkinen tietohallintoyksikköön (taideakatemia) määräaikaiseen atk-tukihenkilön työsuhteeseen ajalle 2.7.2001 - 30.6.200.
 
Päätös 13/200113.6.2001
Määrätty Kimmo Saastamoinen hoitamaan atk-suunnittelijan vakanssia (420184) määräajaksi 1.8.2001 - 30.4.2002.
 
Päätös 14/200113.6.2001
Määrätty tietokoneasentaja Harri Kilpiö atk-suunnittelijan (taideakatemia) vakanssin 420195 määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.8. - 7.10.2001.
 
Päätös 15/200123.7.2001
Palkattu Pekka Neitola atk-yhdyshenkilön vakanssin 406212 määräaikaiseksi hoitajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.3.2002. Vakanssin sijoituspaikka on Untamonkatu.
 
 
Auton ja logistiikan yksikön johtajan päätökset:
 
Päätös 5/200123.07.2001
Määrätty DI Tommi Metso auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 6/200110.08.2001
Määrätty Mirva Wessman-Raitio logistiikan koulutusohjelman / Uusikaupunki päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 7/200110.08.2001
Määrätty FK Raimo Kurki tietojenkäsittelyn koulutusohjelman / Uusikaupunki päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
 
Bioalojen yksikön johtajan päätökset:
 
Päätös 9/200125.05.2001
Hankittu 2 kpl laboratoriopesukoneita varusteineen Tamro MedLab Oy:ltä hintaan 70 316 mk (alv 0%).
 
Päätös 10/200131.05.2001
Palkattu insinööri (AMK) Jani Pelkonen projekti-insinööriksi ajalle 16.7.2001-15.7.2002.
 
Päätös 11/200131.05.2001
Hankittu vaakoja Oy G W Berg & Co AB:ltä hintaan 91 587 mk (alv 0 %).
 
Päätös 21/200120.06.2001
Hankittu rasvanmäärityslaitteisto Tamro MedLab Oy:ltä hintaan 90 000 mk (alv 0 %).
 
Päätös 27/200106.08.2001
Palkattu Marko Hietavuo projekti-insinööriksi ajalle 13.8.-31.12.2001.
 
Päätös 28/200106.08.2001
Palkattu opiskelija Jussi Haario harjoittelijaksi ajalle 6.-31.8.2001.
 
Päätös 29/200106.08.2001
Palkattu opiskelija Saila Tykkyläinen harjoittelijaksi ajalle 7.-31.8.2001.
 
 
Konetekniikan yksikön johtajan päätökset:
 
Päätös 11/200120.06.2001
Määrätty DI Juha Leimu konetekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 12/200120.06.2001
Määrätty ins. Ari Laine konetekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 13/200120.06.2001
Määrätty ins. Kari Nieminen konetekniikan koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 14/200120.06.2001
Määrätty teknikko Markku Luoto vs. laboratorioinsinööriksi (konelaboratorio) ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
 
Tietoliikenteen ja sähköisen kaupan yksikön johtajan päätökset:
 
Päätös 47/200125.05.2001
Määrätty Rauno Vauramo Datacommunication koulutusohjelman päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 50/200127.06.2001
Hankittu Labview-kaluston täydennykseksi tuotteita National Instruments Finland Oy:ltä hintaan 15115,20 euroa (alv 0 %).
 
Päätös 51/200111.07.2001
Määrätty FM Katja Näsänen liiketalouden koulutusohjelman / Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 52/200111.07.2001
Määrätty FM Mika Silvennoinen tietojenkäsittelyn koulutusohjelman / Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 53/200111.07.2001
Määrätty FM Helena Forsman tietojenkäsittelyn koulutusohjelman / Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 54/200111.07.2001
Määrätty DI Teppo Saarenpää tietotekniikan koulutusohjelman / Turku päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 55/200111.07.2001
Määrätty DI Seppo Stenberg tietotekniikan koulutusohjelman / Salo päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle1.8.2001-31.7.2002.
 
Päätös 56/200120.07.2001
Hankittu 4 kpl videoprojektoreja Turun Tietokeskus Oy:ltä hintaan 94196 mk (alv 0%).
 
 
Ympäristön ja rakentamisen yksikön johtajan päätökset:
 
Päätös 3/200111.07.2001
Palkattu DI Heikki Saarenpää rakennustekniikan koulutusohjelman projekti-insinööriksi ajalle 15.-31.8.2001.
 
 
 
 
Täydennyskoulutus -ja palvelujohtajan päätökset 1.6.-10.8.2001
 
Päätös 11/20011.6.2001
FM Ulla Angervon ottaminen kurssisihteeri Katja Meltolan vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajalle 1.8.-31.12.2001.
 
Päätös 12/20011.6.2001
Ilkka Ekmanin ottaminen ohjelmistotuotannon kehittämiskeskukseen määräaikaiseen tutkijan tehtävään ajalle 27.4.-31.8.2001.
 
Päätös 13/20011.6.2001
Anni Länsmansin ottaminen ohjelmistotuotannon kehittämiskeskukseen määräaikaiseen tutkijan työsuhteeseen ajalle 1.5.-30.9.2001.
 
Päätös 14/20011.6.2001
Anu Pulkkisen ottaminen ohjelmistotuotannon kehittämiskeskukseen määräaikaiseen tutkijan työsuhteeseen ajalle1.6.-3.9.2001.
 
Päätös 15/20011.6.2001
Markus Sällisen ottaminen ohjelmistotuotannon kehittämiskeskukseen määräaikaiseen tutkijan työsuhteeseen kokoaikaisesti ajalle 14.5.-31.5.2001 ja osa-aikaisesti ajalle 1.6.-1.9.2001.
 
Päätös 16/20011.6.2001
Opiskelija Nina Aarraksen ottaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 4.6.-30.8.2001.
 
Päätös 17/200124.7.2001
Marko Latokartanon työsuhteen jatkaminen telematiikkahankkeen asiakaspalvelu- ja markkinointikoordinaattorin tehtävässä ajalle 29.7.-31.12.2001.
 
Päätös 18/200123.7.2001
Merkonomi Raija Reunasen ottaminen Salon toimipisteeseen määräaikaiseen projektisihteerin tehtävään ajalle 6.8.-31.12.2001.
 
Päätös 19/200127.7.2001
KTM Taru Hvitfeltin ottaminen määräaikaiseen koulutussuunnittelijan tehtävään ajalle 13.8.-31.12.2001.
 
Päätös 20/200125.6.2001
Jussi Linnansuun ottaminen ohjelmistotuotannon kehittämiskeskukseen DBSC/BF projektiin määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 25.6.-3.9.2001.
 
 
Taideakatemian yksikön johtajan päätökset 16.3.- 9.7.2001
 
Päätös 28/200116.3.2001
Taideakatemian pedagogisen työryhmän nimeäminen
 
Päätös 29/200116.3.2001
Taideakatemian soittosarjayhteyden peruuttaminen
 
Päätös 33/200119.3.2001
Köysiratagallerian myyntitulolla katettava palkanlisä/ Mia Tykkyläinen, erilliskorvaus
 
Päätös 34/200118.4.2001
Musiikin koulutusohjelmaan 1.8.2001 perustettujen virkojen vastuualueet
 
Päätös 35/200119.4.2001
Muotoilun ja restauroinnin koulutusohjelmiin 1.8.2001 perustettujen virkojen vastuualueet
 
Päätös 38/200120.4.2001
Taideakatemian arviointityöryhmän nimeäminen
 
Päätös 41/200111.5.2001
Sirkus 200 vuotta -työryhmän jäsenten nimeäminen
 
Päätös 48/200121.5.2001
Emilie Gardberg / määräaikainen intendentti, ajalle 1.7.-31.12.2001
 
Päätös 49/200121.5.2001
Laura Kilpiö/ määräaikainen toimistovirkailija ajalle 21.5.- 24.6.2001 sekä 13.8.2001 - 9.9.2001
 
Päätös 63/200114.6.2001
Karri Soilamo / määräaikainen viikonloppuvahtimestari ajalle 1.9.- 31.12.2001
 
Päätös 64/200114.6.2001
Gerd Niehaus / määräaikainen viikonloppuvahtimestari ajalle 1.9.- 31.12.2001
 
Päätös 65/200114.6.2001
Jouko Ollila / määräaikainen iltavahtimestari ajalle 27.8.- 31.12.2001
 
Päätös 70/200114.6.2001
Kari Sammo/ päätoiminen tuntiopettaja uusmedia ajalle 15.5.2001 - 14.5.2002
 
Päätös 72/200121.6.2001
Helena Hyvärinen / määräaikainen projektiassistentti Arsnet ajalle 25.6.2001 - 31.7.2002
 
Päätös 75/200121.6.2001
Mia Tykkyläinen/ määräaikainen gallerian hoitaja ajalle 1.8.- 31.12.2001
 
Päätös 76/20014.7.2001
Simo Lamminen/ määräaikainen atk-tukihenkilö ajalle 1.8.-12.8.2001
 
Päätös 79/20015.7.2001
Paula Aali/ päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002
 
Päätös 80/20015.7.2001
Päivi Katajamäki/ päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002
 
Päätös 81/20015.7.2001
Pekka Mannermaa/ päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002
 
Päätös 82/20015.7.2001
Jouni Suvala/ päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002
 
Päätös 83/20015.7.2001
Ari Ruusuranta/ päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002
 
Päätös 84/20019.7.2001
Arja- Liisa Kuitunen/ päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2001- 31.7.2002
 
 
 
Liiketalouden ja median yksikön johtajan päätökset (Loimaa):
 
Päätös 10/200118.06.2001
Määrätty Jaakko Haltijan päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001 - 31.7.2002, opetusaineenaan tietojenkäsittely.
 
 
 
Liiketalouden ja median yksikön johtajan päätökset (Raisio):
 
 
Päätös 7/200121.06.2001
Palkattu KTM Vesa Hautala hallinnon ja kaupan alan päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001-31.7.2002 opetusaineina markkinointi ja tutkimus.
 
Päätös 8/200121.06.2001
Palkattu KTM Tarja Heikkilä hallinnon ja kaupan alan päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 1.8.2001-31.7.2002 opetusaineena
taloushallinto.
 
Päätös 9/200121.06.2001
Palkattu FM Aulikki Holma hoitamaan hallinnon ja kaupan alan yliopettajan virkaa nro 420310 (kirjasto- ja tietopalvelu) vuoden määräajaksi 1.8.2001-31.7.2002 ensisijaisena sijoituspaikkana Raisio.
 
Päätös 14/200108.08.2001
Määrätty FM Merja Kärkkäisen päätoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 01.08.2001 - 31.07.2002 opetusaineena visuaalinen viestintä. Päätoimisuus muodostuu Raision kauppaoppilaitoksen tuntien kanssa siten, että Turun ammattikorkeakoulussa (Raisio) on tunteja 2,63 viikkotuntia ja Raision kauppaoppilaitoksessa 13,15.
 
Päätös 15/200108.08.2001
Palkattu oik.yo Timo Sipilä sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 29.08.2001 - 17.05.2002 opetusaineena juridiikka.
 
Päätös 16/200108.08.2001
Palkattu TTK Keijo Savola sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 29.08.2001 - 17.05.2002 opetusaineena juridiikka.
 
Päätös 17/200108.08.2001
Palkattu FM Marjukka Koskiahde sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 29.08.2001 - 17.05.2002 opetusaineena saksan kieli.
 
Päätös 18/200108.08.2001
Palkattu Huk Gitte Enqvist sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 29.08.2001 - 02.11.2001 opetusaineena espanjan kieli.
 
Päätös 19/200108.08.2001
Palkattu FK Eila Godenhjelm sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 29.08.2001 - 17.05.2002 opetusaineena ranskan kieli.
 
Päätös 20/200108.08.2001
Palkattu M. of Ed. Kalliopi Skarli sivutoimiseksi tuntiopettajaksi ajalle 29.08.2001 - 18.01.2002 opetusaineena englannin kieli.
 
Päätös 21/200108.08.2001
Määrään Luk Heimo Lennalan hoitamaan viransijaisena hallinnon ja kaupan alan lehtorin virkaa nro 420337 (matemaattiset aineet) 01.08.2001 - 31.07.2002.
 
 
Terveysalan yksikön johtajan päätökset:
 
122 31.5.01
Walta Leena, THK, määräys va. lehtorin virkaan no 420 232
ajalle 15.8.-31.12.2001
 
122 a 27.6.01
Walta Leena, THK, määräys va .lehtorin virkaan no 420232
ajalle 1.8.-31.12.2001. Samalla kumottu 31.5.2001 tehty päätös 122, jossa määräys oli ajalle 15.8.-31.12.2001
 
126 19.6.01
Haavisto Helvi, vs. lehtori vakanssi no 420 302 määräys ajalle 7.8.2001-31.7.2002
 
132 27.6.01
Saarnilehto Stina, yo-merkonomi, määräaikainen työsuhde ajalle 1.7.-31.8.2001
 
133 27.6.01
Uuttu Jaana, THK määräys vs. lehtorin virkaan no 420 378
1.8.2001-31.12.2002
 
134 27.6.01
Johansson Kirsi, TtM, va. määräys virkaan no 420 259
1.8.-31.12.2001
 
135 27.6.01
Forbes David, Bachelor of Science, määräys päätoimiseksi
tuntiopettajaksi 1.8.-31.12.2001
 
136 27.6.01
Nylund Arja, SHO, määräys pt. tuntiopettaja 1.8.-31.12.2001
 
137 27.6.01
Asteljoki Sari, KM, määräys pt. tuntiopettaja 13.8.-31.12.2001
 
138 27.6.01
Remes Sanna, THM, määräys pt. tuntiopettaja 13.8.-31.12.2001
 
139 27.6.01
Veijonen Tuire, FM, määräys pt. tuntiopettaja 13.8.-31.12.2001
 
140 27.6.01
Rantala Petra, hammashuoltaja, määräys pt tuntiopettaja
13.8.-31.12.2001
 
141 27.6.01
Lehtomaa Sirkka, FM, määräys pt. tuntiopettaja 6.8.-31.12.2001
 
142 27.6.01
Honkala Pekko, HLL, määräys sivut. tuntiopettaja 13.8.-31.12.2001
 
143 27.6.01
Wilkman Riitta Liisa, THM, määräys pt. tuntiopettaja 15.10.-19.11.2001
 
144 27.6.01
Mustonen Mervi, FM, määräys pt. tuntiopettaja 27.8.-31.12.2001
 
 
 
Hyvinvointipalvelujen yksikön johtajan päätökset:
 
162 11.6.01
Valkonen Ritva, määräys pt. tuntiopettaja Loimaa 1.8.2001-
31.7.2002
 
163 11.6.2001
Kainulainen Virpi, määräys, pt. tuntiopettaja 1.8.2001-
31.7.2002
 
164 11.6.01
Nikander Leena, määräys pt. tuntiopettaja 13.8.-31.12.2001
 
165 11.6.01
Hankilammi Marja, määräys pt. tuntiopettaja 20.8.-31.12.2001
 
187 19.6.01
Finch Ritva, määräys pt. tuntiopettaja 31.1.-18.5.2001
 
191 19.6.01
Lehto Soile, THK, määräys pt. tuntiopettaja 1.8.-31.12.2001
 
192 19.6.01
Laajala Kristiina, TtM, määräys pt. tuntiopettaja 20.8.-31.12.2001
 
193 21.6.01
Hahtola Marjatta, VTM, määräys pt. tuntiopettaja 1.8.-31.12.2001
 
198 30.7.01
Hankintapäätös: Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman ja
kauneudenhoitoalan koulutusohjelman ATK-laitehankinnat
Turun Tietokeskus Oy:ltä, kokonaishinta 83.035 mk
 
 
Ehdotus Hallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja päätöksiä käsiteltäväksi.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.